Page 31 - Eder Flag 2021 Catalog
P. 31

 Outdoor | WORLD FLAGS
     SPECS
COSTA RICA (NO SEAL) (A)
CÔTE D’IVOIRE (UN)
CROATIA (UN)
CUBA (UN/OAS)
CURAÇAO
  SIZE
12" x 18" 2' x 3' 3' x 5' 4' x 6' 5' x 8' 6' x 10' 3' x 5'
STYLE
NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON E-POLY
ITEM #
031034 031035 031036 031037 031038 035058 —
LBS.
.10 .25 .45 .70 1.0 1.8 —
ITEM #
031048 031049 031050 031051 031052 035060 —
LBS.
.10 .25 .45 .70 1.0 1.8 —
ITEM #
— 031065 031067 031068 031069 035061 —
LBS.
— .25 .45 .70 1.0 1.8 —
ITEM #
031086 031087 031089 031090 031091 035062 031088
LBS. ITEM #
LBS.
(A)
(D)
(B)
(E)
  .10 .25 .45 .70 1.0 1.8 .27
035762 —— —— —— —— ——
031106 .27
DOMINICA (UN/OAS)
.10
      SIZE
12" x 18" 2' x 3' 3' x 5' 4' x 6' 5' x 8' 6' x 10' 3' x 5'
STYLE
NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON E-POLY
ITEM #
— 031111 031113 031114 031115 035063 —
LBS.
— .25 .45 .70 1.0 1.8 —
ITEM #
035861 031131 031133 031134 031135 035064 031132
LBS. ITEM #
.10 031153 .25 031154 .45 031156 .70 031157 1.0 031158 1.8 035065 .27 031155
LBS. ITEM #
.10 — .25 031173 .45 031175 .70 031176 1.0 031177 1.8 035066 .27 —
LBS.
— .25 .45 .70 1.0 1.8 —
ITEM #
035763 031191 031193 031194 031195 035067 —
LBS.
.10 .25 .45 .70 1.0 1.8 —
SPECS
CYPRUS (UN)
CZECH REPUBLIC (UN)
(C)
DENMARK (UN)
DJIBOUTI (UN)
(E)
(B)
(E)
(F)
           SPECS
DOMINICAN REPUBLIC w/SEAL (UN/OAS) (F)
ITEM # LBS.
— —
DOMINICAN REPUBLIC (NO SEAL) (B)
ITEM # LBS.
EAST TIMOR (UN)
ECOLOGY
ECUADOR w/SEAL (UN/OAS)
(F)
  SIZE
12" x 18" 2' x 3' 3' x 5' 4' x 6' 5' x 8' 6' x 10' 3' x 5'
STYLE
NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON E-POLY
ITEM #
LBS.
ITEM #
LBS.
ITEM #
LBS.
(C)
(D)
  031212 031214 031215 031216 035069 031213
.25 .45 .70 1.0 1.8 .27
031230 .10 — — — — — —
031231 .25 031232 .45 031233 .70 031234 1.0 035068 1.8
— —
035801 .25 035802 .45 035803 .70 035804 1.0 035814 1.8
— —
031250 .25 031251 .45 031252 .70 031253 1.0 031254 1.8
— —
031270 .25 031272 .45 031273 .70 031274 1.0 035071 1.8 031271 .27
 WORLD OUTDOOR FLAG PRICE CLASSIFICATIONS
       (B) WORLD (C) WORLD (D) WORLD
SIZE STYLE 1-5 6+ 1-5 6+ 1-5 6+ 1-5 6+ 1-5 6+ 1-5 6+
(A) WORLD
(E) WORLD
(F) WORLD
   12" x 18" 2' x 3' 3' x 5' 4' x 6' 5' x 8' 6' x 10' 3' x 5'
NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON NYLON E-POLY
$13.10 22.00 29.50 39.50 62.00
103.00 24.00
$11.80 20.00 26.50 35.00 59.00
— 21.50
$13.90 27.50 44.00 69.00 90.00
168.00 24.00
$12.60 24.50 40.00 62.00 86.00
— 21.50
$15.40 32.00 50.50 71.50
103.00 189.00 24.00
$13.90 29.00 45.00 64.50 98.00
— 21.50
$16.90 36.00 51.50 76.50
104.00 206.00 24.00
$15.20 32.50 46.50 69.50 99.00
— 21.50
$17.40 38.50 59.50 84.00
121.00 231.00 24.00
$15.80 34.00 53.50 75.50
116.00 — 21.50
$18.60 49.00 67.50 93.50
126.00 263.00 24.00
$16.80 44.00 61.00 84.00
120.00 — 21.50
                           Quantity discounts apply to the same flag & size.
29
   29   30   31   32   33